Tiếng Việt | English

11/04/2018 - 08:59

Cần Đước: Sơ kết 2 năm thực hiện đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/4, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An sơ kết 2 năm thực hiện đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập đến năm 2020”. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An - Phạm Thanh Phong dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An - Phạm Thanh Phong trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng xã hội học tập

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An - Phạm Thanh Phong trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng xã hội học tập

Sau khi triển khai thí điểm tại xã Long Trạch và Tân Lân, 2 năm qua, huyện Cần Đước tiếp tục nhân rộng 4 mô hình khuyến học trong toàn huyện. Huyện đã in 45.000 quyển sổ đăng ký và công nhận gia đình học tập, triển khai đến các hộ gia đình trên địa bàn.

Song song đó, huyện xây dựng các mô hình, phát động học tập và đào tạo nghề gắn với nhu cầu học của người dân địa phương. Các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu thông tin, nâng cao trình độ của người dân. Từ đó thúc đẩy phong trào học tập trong nhân dân, khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học.

Hằng năm, huyện thực hiện xã hội hóa giáo dục trên 4 tỉ đồng tặng quà học sinh giỏi, tặng học bổng, tập, viết cho học sinh nghèo, tuyên dương học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng.

Qua 2 năm triển khai thực hiện đại trà các mô hình, đến nay toàn huyện có 40.649 gia đình học tập, 45 dòng họ học tập, 71 đơn vị học tập, 17/17 xã, thị trấn đạt Cộng đồng học tập cấp xã; Tạo động lực gắn công tác khuyến học với phong trào thi đua yêu nước.

Với những kết quả trên, huyện Cần Đước quyết tâm tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ từ nay đến cuối năm 2018 để huyện được công nhận xã hội học tập.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể, 46 cá nhân có thành tích trong xây dựng xã hội học tập./.

Cẩm Tú-Phan Lắm

Chia sẻ bài viết