Tiếng Việt | English

11/07/2018 - 15:26

Cần Đước thực hiện đạt và vượt 10/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XI

Ngày 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Đước, tỉnh Long An, khóa XI, nhiệm kì 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 15 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đại biểu dự hội nghị

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định 25 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng. Đến nay, Cần Đước đạt và vượt kế hoạch 10 chỉ tiêu đề ra, 15 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 80-90%. Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững tiếp tục được nhân rộng với nhiều mô hình hiệu quả, mang tính đột phá. Chương trình đầu tư khai thác nguồn nước phục vụ sinh hoạt trên địa bàn được quan tâm. Công trình trọng điểm Công viên văn hóa huyện thực hiện đạt 98%.

Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp toàn diện chất lượng cao và bền vững còn chậm, chưa có doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất với quy mô lớn, mô hình mới chưa tạo được sức lan tỏa mạnh thu hút nông dân tham gia,...

Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Việt Cường đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về tăng cường huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế, tập trung phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, gắn với đẩy mạnh đô thị hóa. Đồng thời, đổi mới nhận thức, tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng chất huyện văn hóa, xây dựng thành công huyện nông thôn mới./.

 Kim Thoa

Chia sẻ bài viết