Tiếng Việt | English

30/08/2019 - 14:16

Cần Đước: Tích cực học tập và làm theo gương Bác

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Văn phòng HĐND, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng tiếp công dân, ý thức tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân và xây dựng tác phong làm việc khoa học, năng động, sáng tạo,…

Là đơn vị đầu mối và trực tiếp tiếp xúc công dân, Trung tâm Hành chính công của huyện được chọn làm điểm triển khai thực hiện mô hình Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn, xây dựng chương trình rèn luyện, thực hiện quy ước xây và chống. Đặc biệt, mô hình Nụ cười công sở nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, phong cách phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện luôn nở nụ cười khi tiếp công dân

Thông qua việc thực hiện mô hình Nụ cười công sở, công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công thể hiện phong cách làm việc khoa học trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính đúng quy trình, bảo đảm về thời gian, công khai, minh bạch, phát huy tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn từ 76,7% (đầu năm 2019) lên 97,4% (đầu tháng 8/2019).

Ngoài hoạt động của Trung tâm Hành chính công, Văn phòng HĐND, UBND huyện còn tập trung xây dựng và triển khai mô hình Tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Công chức được phân công phụ trách công việc là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức và năng lực chuyên môn, trách nhiệm với công việc hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, xử lý đơn bảo đảm quy trình, không để xảy ra tình trạng bỏ sót đơn. Hàng ngày, cán bộ phụ trách phải theo dõi, cập nhật tình hình giải quyết đơn, thư để kịp thời tham mưu, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định.

8 tháng năm 2019, Ban Tiếp công dân tiếp nhận 85 đơn (trong đó 5 đơn thuộc thẩm quyền, 4 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo và 73 đơn phản ánh kiến nghị), tham mưu giải quyết kịp thời 100% đơn khiếu nại, tố cáo và trên 90% đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. 

Văn phòng HĐND, UBND huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo được niềm tin đối với lãnh đạo và người dân địa phương; là một trong những tập thể điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Cần Đước năm 2018. Văn phòng được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là vinh dự, trách nhiệm, động lực để cán bộ, công chức văn phòng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Đước xây dựng thành công huyện nông thôn mới./.

Huỳnh Nguyên

Chia sẻ bài viết