Tiếng Việt | English

10/12/2019 - 22:39

Cần giới thiệu kết nạp đảng viên từ đoàn viên đạt ít nhất 65%

Ngày 10/12, Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An – Phạm Minh Trí có cuộc kiểm tra tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2019 đối với Đoàn cơ sở Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An - Phạm Minh Trí có cuộc kiểm tra đối với Đoàn cơ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Năm 2019, mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đăng ký ít nhất 1 phần việc thanh niên làm theo lời Bác gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, ĐVTN triển khai hiệu quả công trình Theo bước chân những người anh hùng, góp phần đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử quê hương đối với lực lượng học sinh trường THCS, THPT trong tỉnh.

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, ĐVTN là cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2019; ĐVTN là vận động viên đạt 12 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng tại các giải đấu trong và ngoài nước.

Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An – Phạm Minh Trí yêu cầu, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần tiếp tục duy trì ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng Đảng bằng hình thức phù hợp giữa cấp ủy, Ban Giám đốc với ĐVTN; quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú sang tổ chức Đảng bồi dưỡng đạt 10% trên tổng số đoàn viên; giới thiệu kết nạp đảng viên từ đoàn viên đạt ít nhất 65% trên tổng số quần chúng được giới thiệu;…/.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết