Tiếng Việt | English

10/07/2018 - 10:56

Cần Giuộc: 5 xã, 56 ấp xây dựng thành công mô hình không sinh con thứ 3 trở lên

Thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thời gian qua, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Cộng tác viên dân số tuyên truyền, vận động động người dân thực hiện KHHGĐ

Hàng năm, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tích cực tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động tăng cường nhận thức người dân về thực hiện gia đình ít con để có cuộc sống ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiều mô hình truyền thông về dân số được thực hiện như câu lạc bộ Không có người sinh con thứ 3; câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc; tổ chức nói chuyện chuyên đề về mô hình Can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh,…

Ngoài ra, các xã, thị trấn đẩy mạnh truyền thông về Luật Hôn nhân và gia đình; tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân. Hiện, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn huyện dưới 0.7‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm xuống còn 3,7%. Huyện có 5 xã, 56 ấp xây dựng thành công mô hình không sinh con thứ 3 trở lên.

Bên cạnh những kết quả, công tác DS-KHHGĐ còn một số hạn chế. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có giảm nhưng vẫn ở mức cao; công tác tuyên truyền còn nhiều khó khăn do một số người dân giữ quan niệm muốn có con trai để nối dõi tông đường; một số gia đình khá giả muốn sinh nhiều con.

Để thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, thời gian tới, huyện tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể tích cực triển khai các đề án, mô hình dân số; huy động mọi nguồn lực duy trì giảm sinh con thứ 3, giữ ổn định tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số,.../.

Phương Cảnh – Thất Huy

Chia sẻ bài viết