Tiếng Việt | English

19/03/2018 - 19:43

Cần Giuộc đầu tư gần 10 tỉ đồng thực hiện các công trình thủy lợi

Những năm qua, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An quan tâm công tác quy hoạch, nạo vét các công trình thủy lợi, góp phần mang lại hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp.

Trên địa bàn huyện có 60km kênh nội đồng và 3 công trình thủy lợi: Trị Yên, Mồng Gà, Ông Hiếu, phục vụ tưới tiêu cho 8.700ha lúa, rau màu và nuôi tôm của người dân trong vùng. Năm 2018, huyện đầu tư gần 10 tỉ đồng nạo vét các tuyến kênh, mương nội đồng, làm đê bao ngăn mặn, sửa chữa các cống, đập điều tiết nước, trữ ngọt tại các xã: Đông Thạnh, Tân Tập và Long An. Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện sẽ triển khai thi công hệ thống thủy lợi kết nối nguồn nước sông Vàm Cỏ qua hệ thống thủy lợi Đôi Ma - Xóm Bồ về kênh 25/4 ở xã Thuận Thành; nạo vét rạch Bà Nhang kết hợp giao thông nông thôn ở xã Phước Lâm;...

Các công trình thủy lợi góp phần giúp các địa phương thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết, phát huy tiềm năng, thế mạnh từng vùng./.

Phương Cảnh - Thất Huy

Chia sẻ bài viết