Tiếng Việt | English

25/11/2019 - 19:50

Cần Giuộc: Hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,5%

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ then chốt trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tập trung xây dựng hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, phục vụ tốt cho người dân, tổ chức.

Người dân đến giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện Cần Giuộc

Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận, trả hồ sơ hành chính các xã, thị trấn có nhiều nỗ lực phối hợp cơ quan chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Kịp thời tổ chức cập nhật và niêm yết lại bộ thủ tục hành chính cấp huyện với 43 lĩnh vực, 272 thủ tục hành chính, bộ thủ tục hành chính cấp xã với 30 lĩnh vực, 136 thủ tục hành chính.

Việc hiện đại hóa nền hành chính được huyện chú trọng; tiếp tục vận hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008 đối với các cơ quan cấp huyện và UBND các xã, thị trấn.

Huyện cũng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 phục vụ người dân. Đồng thời đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông lập danh sách thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 gồm 9 lĩnh vực, với 52 thủ tục.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trong năm 2019 là hơn 5.300 hồ sơ, giải quyết đạt 100%. Số lượng hồ sơ tiếp nhận cơ chế một cửa liên thông hơn 45.700 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 98,5%. Kết quả mức độ hài lòng chung cấp xã đạt 90% và mức độ hài lòng chung cấp huyện đạt 91%.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính công, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn. Cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc, chung tay thực hiện cải cách hành chính, với mục đích cuối cùng là hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để tạo đà cho sự phát triển kinh tế -  xã hội, thu hút đầu tư./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Chia sẻ bài viết