Tiếng Việt | English

19/02/2020 - 11:07

Cần Giuộc hoàn thành đại hội cấp chi bộ tiến tới đại hội Đảng bộ cơ sở

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (ĐBCS) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã tiến hành đại hội (ĐH) xong, đạt yêu cầu đề ra.

Theo thống kê, toàn huyện Cần Giuộc có 202/202 chi bộ trực thuộc ĐBCS đã tiến hành ĐH xong. Trong đó, mỗi ĐBCS chọn 1 chi bộ trực thuộc tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành ĐH đại trà. Có 24/202 chi bộ thực hiện ĐH điểm, chiếm 11,88%. 

Bầu 655 chi ủy viên đủ tiêu chuẩn, năng lực

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, các ĐH chi bộ điểm được tổ chức bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, đạt yêu cầu đề ra; các bước chuẩn bị về nội dung, nhân sự của ĐH điểm bảo đảm đúng quy trình, quy định. Công tác bầu cử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Đối với công tác nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư tại các ĐH điểm được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nên khi tiến hành bầu cử chỉ bầu 1 lần là đủ số lượng với tỷ lệ trúng cử cao từ 90-100%. 

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở huyện Cần Giuộc hoàn thành, đạt yêu cầu đề ra

Sau ĐH chi bộ điểm, cấp ủy cơ sở đều tiến hành hội nghị rút kinh nghiệm và chỉ đạo các chi bộ còn lại tổ chức ĐH đúng thời gian quy định. Theo đó, ĐH của 202 chi bộ trực thuộc ĐBCS đã bầu 655 chi ủy viên, trong đó có 200/202 bí thư chi bộ và 189 phó bí thư chi bộ, 2 chi bộ bầu khuyết bí thư. Về chất lượng, cán bộ, đảng viên được cơ cấu vào chi ủy viên hầu hết bảo đảm tiêu chuẩn, có trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đáp ứng năng lực lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chi bộ, có kinh nghiệm, uy tín trong chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 568 đồng chí có trình độ THPT, chiếm 86,7%; về trình độ chuyên môn, có 365 đồng chí có trình độ đại học, đạt 54,35%, cao đẳng 22 đồng chí, đạt 3,35%, trung cấp 70 đồng chí, đạt 10,7%. Về trình độ lý luận chính trị, sơ cấp lý luận chính trị có 187 đồng chí, đạt 28,5%, trung cấp lý luận chính trị có 314 đồng chí, chiếm 47,9%, cao cấp lý luận chính trị có 46 đồng chí, chiếm 7,02%. Về cơ cấu trẻ, nữ tăng so với nhiệm kỳ trước, trong đó, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 262 đồng chí và 208/655 chi ủy viên là nữ, chiếm 31,8%. Đồng thời, việc thực hiện mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm nhiệm, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã tập trung triển khai chủ trương “Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố hoặc bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố”. Đối với loại hình chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước chọn các đồng chí đảng viên giữ chức vụ trưởng phòng, ban của cơ quan, đơn vị làm bí thư chi bộ. Qua kết quả bầu cử chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, có 43/79 chi bộ ấp, khu phố thực hiện mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố, trong đó, bí thư kiêm trưởng ấp là 40 đồng chí, phó bí thư kiêm trưởng ấp là 3 đồng chí; 10/79 ấp, khu phố thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố. Đối với chi bộ trực thuộc loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, có 29/39 đồng chí là trưởng phòng, ban hoặc tương đương của cơ quan, đơn vị làm bí thư chi bộ, đạt 74,4%. Riêng tại các chi bộ quân sự xã, thị trấn, đồng chí bí thư đảng ủy trực tiếp làm bí thư chi bộ.

Hướng đến đại hội đảng bộ cơ sở

Đánh giá của Huyện ủy Cần Giuộc, qua kết quả ĐH chi bộ trực thuộc ĐBCS, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai quán triệt sâu, rộng trong các cấp ủy Đảng và đảng viên. Qua đó, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động về ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH chi bộ trực thuộc ĐBCS, xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn đảng bộ, từ đó có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH cả về nội dung lẫn công tác nhân sự. Kết quả ĐH nhiệm kỳ này có sự chuyển biến về chất lượng, chi ủy nhiệm kỳ mới đều bảo đảm đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín và tâm huyết. Việc bầu chi ủy đều đúng theo dự kiến, tỷ lệ nữ tăng so với nhiệm kỳ trước, việc thực hiện mô hình kiêm nhiệm một số chức danh chủ chốt ở ấp, khu phố đạt theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giuộc - Trần Thanh Phong khẳng định, đạt kết quả trên trước hết là có sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, vai trò của chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc và thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị các nội dung văn kiện, chương trình ĐH phù hợp, sát với tình hình thực tiễn
tại cơ sở.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở huyện Cần Giuộc hoàn thành, đạt yêu cầu đề ra

Tuy nhiên, quá trình tổ chức ĐH vẫn còn một số chi bộ chưa nêu bật được nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ, quá trình điều hành đoàn chủ tịch có lúc còn lúng túng, chưa linh hoạt. Các chi bộ gặp khó khăn về nhân sự, trình độ chưa cao nhưng phần lớn các đồng chí được giới thiệu bầu bí thư hoặc tái cử bí thư chi bộ đang kiêm nhiệm trưởng ấp, có kinh nghiệm công tác, được đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm nên dù còn hạn chế về trình độ nhưng vẫn bảo đảm về mặt năng lực lãnh đạo chi bộ và giữ vững các phong trào tại cơ sở.

Sau khi tiến hành xong ĐH chi bộ trực thuộc ĐBCS, các ĐBCS trong huyện đang gấp rút chuẩn bị cho ĐH Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị cho ĐH Đảng bộ huyện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu - Đặng Phước Hảo cho biết: “Phước Hậu là địa phương được huyện chọn tổ chức ĐH ĐBCS điểm nên ngay từ sau tết, toàn Đảng bộ xã bắt tay vào công tác chuẩn bị cho ĐH, từ việc chuẩn bị kế hoạch, xây dựng nội dung văn kiện cũng như công tác chuẩn bị nhân sự. Đến nay về cơ bản, Phước Hậu đã chuẩn bị xong để cuối tháng 3 tiến hành ĐH theo quy định”.

Theo kế hoạch, ĐH Đảng bộ xã Phước Hậu sẽ diễn ra sớm nhất trong huyện, vào ngày 20-3-2020, tiếp đó là ĐH Đảng bộ xã Phước Lại vào ngày 24/3/2020. Dự kiến, ĐH Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ được tổ chức vào cuối quí II năm nay.Huyện Cần Giuộc cũng là địa phương được chọn để tổ chức ĐH điểm cấp huyện của tỉnh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết