Tiếng Việt | English

28/08/2015 - 16:05

Long An

Cần Giuộc họp mặt 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Ngày 28-8-2015, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Cần Giuộc tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2015) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015).

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Văn Thiệp ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất hào hùng của dân tộc ta trong công cuộc đấu tranh giành độc lập; khẳng định vị trí, tầm quan trọng, những giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giuộc đã ra sức thi đua hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, kinh tế tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, trường học, trạm xá, bệnh viện, công viên,.... được nâng cấp, xây dựng mới.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội đều có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Đến nay, Cần Giuộc xây dựng thành công 3 xã nông thôn mới và thị trấn Cần Giuộc được công nhận đạt đô thị loại IV, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh-sạch-đẹp; đời sống nhân dân được cải thiện.

Huyện Cần Giuộc quyết tâm phát huy vị thế của vùng kinh tế trọng điểm, tiếp tục chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang, mở rộng đô thị./.

CTV Kim Hoàng – Thành Phát

Chia sẻ bài viết