Tiếng Việt | English

17/08/2015 - 09:42

Long An

Cần Giuộc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm


Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ giúp bảo đảm đầu ra cho nông sản 

Kinh tế huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tiếp tục chuyển dịch đúng hướng theo cơ cấu “Công nghiệp – xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp". Song, nông nghiệp vẫn chiếm vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông thôn hiện nay. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 4,6%/năm. Hằng năm, sản lượng lúa, rau màu, tôm nước lợ ổn định, vượt chỉ tiêu nghị quyết, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân.

Hiện toàn huyện có hơn 12.400ha đất nông nghiệp, trong đó có 9.800ha đất trồng trọt, hơn 2.600ha nuôi trồng thủy sản. Với đặc điểm sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ nên việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, các mô hình kinh tế hợp tác đã và đang được các ngành chuyên môn huyện đẩy mạnh thực hiện. Huyện thành lập 9 hợp tác xã (HTX), 1 liên hiệp HTX và 45 tổ kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bước đầu tạo điều kiện giúp cho nông dân trong việc tiêu thụ nông sản được thuận lợi, hướng đến chủ động trong sản xuất và phòng, chống dịch bệnh.

Để sản phẩm nông nghiệp có đầu ra ổn định, huyện phối hợp các sở, ngành tỉnh, các doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu cho các HTX. Hiện huyện đang cùng đoàn chuyên gia Úc tiến hành sản xuất rau an toàn theo chuẩn Việt – Úc tại xã Phước Hậu. Ngoài ra, có một số doanh nghiệp đến địa phương khảo sát, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các hộ nông dân (trong đó, Công ty TNHH San Hà ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ số lượng gà thịt của HTX chăn nuôi Kim Kê Phát, xã Phước Hậu) qua đó giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập./.

Phương Cảnh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích