Tiếng Việt | English

14/09/2017 - 15:42

Cần Giuộc: Sẵn sàng cho công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 17/9/2017, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tiến hành bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẵn sàng.

Người dân xem danh sách cử tri, ứng cử viên trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020Hiện, các xã, thị trấn thành lập tổ bầu cử, chuẩn bị nhân sự ứng cử, lập danh sách, phát thẻ cử tri, công bố danh sách cử tri cũng như tiểu sử ứng cử viên được niêm yết công khai tại trụ sở các xã, thị trấn và trụ sở ấp, khu phố đúng quy định.

Công tác chuẩn bị các điều kiền về cơ sở vật chất, tuyên truyền về mục đích, thời gian, địa điểm bầu cử cũng được các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn tích cực thực hiện.

Được biết, toàn huyện Cần Giuộc có 158 người ra ứng cử trưởng ấp, khu phố, 79 tổ bầu cử và hơn 44.280 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Chia sẻ bài viết