Tiếng Việt | English

30/10/2019 - 17:40

Cần nhận thức đúng hơn về công tác dân vận chính quyền

Sáng 30/10, Đoàn Kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 tại huyện Cần Đước.

Theo Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa nhận thức đúng về công tác dân vận chính quyền

Thời gian qua, chính quyền các cấp trong huyện xây dựng, ban hành các quy định về cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp thực tiễn, đáp ứng quyền và lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Bộ máy hành chính Nhà nước các cấp được kiện toàn, chất lượng và hiệu quả hoạt động nâng lên.

UBND huyện kịp thời ban hành các kế hoạch chỉ đạo về cải cách hành chính, kiểm soát, kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Việc triển khai thực hiện hệ thống phần mềm một cửa điện tử từng bước đi vào ổn định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ngày càng cao, đạt 97%.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí phòng tiếp công dân, định kỳ hàng tháng, hàng quí đều bố trí lãnh đạo trực tiếp để trực, giải trình với nhân dân những vấn đề vướng mắc. Đồng thời, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để kịp thời giải đáp những vấn đề bức xúc, cần giải trình ngay với nhân dân.

Người đứng đầu chính quyền ở 17/17 xã, thị trấn duy trì tổ chức đối thoại với nhân dân ít nhất 1 lần trong năm. Dân chủ gián tiếp, trực tiếp ở các cấp, các ngành được mở rộng, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước được thể chế hóa và đi vào cuộc sống, tạo sự gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân luôn được quan tâm. Chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền ngày càng nâng lên, năm 2018 đạt 91,40%, năm 2019 đạt 94,49%.

Trong năm 2019, công tác dân vận chính quyền của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong huyện đã góp phần không nhỏ trong vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Đến tháng 9/2019, có 20/25 chỉ tiêu KT-XH đạt, vượt tiến độ. Toàn huyện có 8/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Hùng báo cáo những kết quả nổi bật trong Năm dân vận chính quyền 2019

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 từ huyện đến cơ sở còn chậm, một số địa phương còn giao khoán cho khối vận. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền trên một số mặt chưa quyết liệt, chưa kịp thời. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận chính quyền còn yếu, lúng túng trong thực hiện,…

Từ kết quả báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy và làm việc trực tiếp với một số xã, thị trấn, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai “Năm dân vận chính quyền” trên địa bàn huyện. Qua đó cho thấy, các cơ quan, đơn vị có sự quan tâm, chủ động thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của chính quyền địa phương.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đề nghị, các địa phương cần nhận thức đúng hơn về công tác dân vận chính quyền; đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình dân vận chính quyền chung để tập trung chỉ đạo thực hiện, mục tiêu là nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết