Tiếng Việt | English

11/09/2019 - 20:08

Cần tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đốn cây ảnh hưởng đến rừng phòng hộ

Hiện nay, trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An tồn tại tình trạng người dân đào ao nuôi tôm bên ngoài đê bao hay đốn cây để tạo ánh sáng cho ao nuôi tôm, ảnh hưởng đến rừng phòng hộ.

Người dân đốn cây rừng phòng hộ

Diện tích rừng phòng hộ ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An nằm ven sông Vàm Cỏ, tập trung chủ yếu ở xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây nhằm chắn sóng, bảo vệ đê bao.

Tuy nhiên hiện nay, địa phương tồn tại tình trạng người dân đào ao nuôi tôm bên ngoài đê bao, ảnh hưởng đến chân đê. Đáng quan tâm hơn là một số hộ còn đốn cây để tạo ánh sáng cho ao nuôi tôm khiến rừng phòng hộ ngày càng thưa thớt; nhiều nơi tình trạng sạt lở ăn sâu tới chân đê, rất dễ dẫn tới vỡ đê bao.

Để bảo vệ rừng phòng hộ và tuyến đê bao, chính quyền địa phương cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc bảo vệ rừng phòng hộ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý việc chặt phá rừng để nuôi tôm, sẽ dẫn đến tình trạng vỡ đê, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân./.

Huỳnh Nguyên

Chia sẻ bài viết