Tiếng Việt | English

18/04/2019 - 18:01

Cần tiếp tục dự báo chính xác tình hình, âm mưu thế lực thù địch

Chiều 18/4, Ban Chỉ đạo 94 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Long An tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 94, trong năm 2018, tình hình trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là thời điểm Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và thông qua Luật An ninh mạng. Lợi dụng tình hình, một số phần tử cơ hội tiến hành lôi kéo, xúi giục gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xã hội không tốt.

Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh, các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền an ninh, quốc phòng cũng như tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, Nghị quyết Tỉnh ủy trong năm 2018.

Trong đó, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh triển khai thực hiện khá tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Long An đến với bạn bè trong và ngoài nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung tổ chức tốt các lễ hội truyền thống; tham gia các hội chợ triển lãm, hoạt động xúc tiến du lịch, đối thoại doanh nghiệp nước ngoài; thông tin về quan điểm, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An đến cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc, chủ quyền biển, đảo cũng được các đơn vị chú trọng triển khai, góp phần vào công tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và bảo vệ chỉ quyền biên giới, biển đảo quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 94 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác đấu tranh, phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trong năm 2018, Ban Chỉ đạo 94 tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng 47 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để trao đổi thông tin, hỗ trợ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng, góp phần ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang mạng có nội dung sai trái, xuyên tạc, kích động.

Trong đấu tranh trên các trang mạng xã hội, các lực lượng tổ chức viết hàng trăm bài viết, hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận để phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, xuất hiện nhiều bài viết tốt, có ý nghĩa trên các diễn đàn, được nhiều cá nhân, nhóm cộng đồng chia sẻ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia mạng xã hội có nhận thức đúng và biết thêm thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cảnh giác trước các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.

Bên cạnh kết quả đạt được thì công tác tuyên truyền, phối hợp hiện nay còn thiếu chặt chẽ, chưa có sự đổi mới. Đặc biệt là việc nắm bắt tình hình âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có lúc còn bị động, lúng túng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 94 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh – Nguyễn Văn Được đánh giá cao kết quả hoạt động, những nỗ lực của Ban Chỉ đạo 94 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đề nghị các ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 16 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020” cũng như tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ngoài ra, ông đề nghị 2 Ban Chỉ đạo, các ngành chức năng cần nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, chú trọng việc xử lý thông tin, tuyên truyền đối ngoại, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, định hướng báo chí để giành thế chủ động trong thông tin./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết