Tiếng Việt | English

20/04/2019 - 05:43

Cánh đồng lớn còn gặp khó

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, trong qúi I/2019, tình hình tiêu thụ lúa không thuận lợi, một số doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu cánh đồng lớn không mua hết sản lượng lúa theo hợp đồng. Số lượng thương lái tham gia thu mua lúa ít.

  

Sản lượng cánh đồng lớn vẫn chưa được doanh nghiệp thu mua hết theo hợp đồng

Vụ Đông Xuân 2018-2019, doanh nghiệp đăng ký được 114 cánh đồng lớn, với diện tích hơn 10.600ha (gồm 24 doanh nghiệp và hơn 3.600 hộ tham gia). Diện tích đã thu hoạch hơn 6.000ha, năng suất khô ước đạt 61 tạ/ha, sản lượng hơn 37.100 tấn. Tuy nhiên, doanh nghiệp thu mua được hơn 5.200ha, giá cao hơn so với thị trường 100 đến 200 đồng/kg.

Ngoài diện tích trong cánh đồng lớn gặp khó về bao tiêu sản phẩm thì giá lúa trong quí 1/2019 nhìn chung cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giá lúa IR 50404 từ 4,5 - 4,7 ngàn đồng/kg (thấp hơn 0,7 - 0,9 ngàn đồng/kg), lúa OM các loại từ 4,5 - 4,9 ngàn đồng/kg (thấp hơn 1 - 1,1 ngàn đồng/kg), lúa RVT giá từ 5,4 - 6,5 ngàn đồng/kg (thấp hơn 0,5 - 1,2 ngàn đồng/kg). Thậm chí giá nếp chỉ từ 5 - 5,3 ngàn đồng/kg (thấp hơn 0,9 - 1 ngàn đồng/kg).   

Ngoài cây lúa, nhìn chung tình hình tiêu thụ một số nông sản khác tương đối thuận lợi. Cụ thể, chanh không hạt giá từ 17 - 18 ngàn đồng/kg, thanh long ruột trắng giá từ 7 - 15 ngàn đồng/kg. Trong khi đó, giá thanh long ruột đỏ từ 35 - 40 ngàn đồng/kg (thấp hơn 5 - 10 ngàn đồng/kg), chanh có hạt giá từ 12 - 15 ngàn đồng/kg (thấp hơn 5 ngàn đồng/kg).

Trước tình hình diện tích lúa trong cánh đồng lớn gặp khó khăn về bao tiêu sản phẩm, trong qúi 2/2019, UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, đôn đốc và tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết