Tiếng Việt | English

10/05/2020 - 18:10

Cảnh giác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng các cấp

Đại hội (ĐH) Đảng các cấp là một sự kiện chính trị quan trọng. Tại đây, các đại biểu tập trung trách nhiệm, phát huy trí tuệ đóng góp cho văn kiện, đồng thời, tiến hành bỏ phiếu bầu chọn ra những người lãnh đạo có đức lẫn tài. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc.

Trong các kỳ ĐH Đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở, công tác chuẩn bị ĐH (nhân sự, văn kiện,…) đều được tiến hành chu đáo, nghiêm túc. Những mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển cho cả một nhiệm kỳ cũng được đề ra nên cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân rất quan tâm.

Để người dân hiểu, biết về ĐH, công tác tuyên truyền được tăng cường. Tôi vẫn nhớ hình ảnh những đảng viên nhiệt huyết đóng góp cho văn kiện với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn. Trước khi biểu quyết, bỏ phiếu bầu đều tìm hiểu, nghiên cứu rất nghiêm túc để “chọn mặt gửi vàng”.

ĐH Đảng các cấp phải thật sự dân chủ, đoàn kết và thắng thắn. Đảng viên tham dự khi cầm phiếu bầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chọn những người thực sự xứng đáng, có đức, có tài và có tâm; không để lọt những người suy thoái, cơ hội, tham nhũng vào cấp ủy. Mong muốn của người dân là những người trúng cử sẽ đáp ứng được kỳ vọng, tập hợp được khối đoàn kết, chỉ đạo, điều hành, quản lý với những quyết sách đúng đắn để xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. đây là mong muốn của người dân trước mỗi kỳ ĐH Đảng các cấp.

Thế nhưng, trước thềm ĐH, các thế lực thù địch, phản động lại ra sức chống phá, sử dụng những chiêu thức như bôi nhọ, bịa đặt những chuyện không có thật nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo, hạ thấp uy tín của Đảng ta và các đồng chí lãnh đạo. Chúng còn xuyên tạc về công tác chuẩn bị ĐH, nhân sự; rêu rao, nói xấu, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng, phi chính trị hóa quân đội, đòi đổi tên nước. Chúng xuyên tạc, tung tin sai sự thật về các đồng chí lãnh đạo nhằm gây mất đoàn kết, chia rẽ trong Đảng, làm mất lòng tin trong nhân dân. Chúng lợi dụng những vụ việc sai phạm của cán bộ, đảng viên hoặc những hạn chế, khuyết điểm mà “vơ đũa cả nắm”, bêu rếu, bôi đen chế độ ta, phủ nhận hoàn toàn những thành tựu phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, Đảng ta đang ra sức “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng nhằm loại trừ khỏi bộ máy những người hư hỏng, thoái hóa, biến chất thì các thế lực thù địch lại rêu rao là thanh trừ nội bộ, phe cánh,... Ngược lại, khi một vụ việc liên quan đến một cán bộ, lãnh đạo nào đó có dấu hiệu vi phạm đang được tiến hành điều tra, chưa công bố thì chúng lại cho rằng Đảng ta bao che, lợi ích nhóm,...

Một trong những phương thức, thủ đoạn của chúng là sử dụng mạng xã hội làm công cụ chống phá. Ngoài ra, các thế lực phản động ở nước ngoài còn cấu kết với một số cá nhân thoái hóa, biến chất, bất mãn về chính trị, cơ hội chính trị ở trong nước để tiến hành các hoạt động, âm mưu diễn biến hòa bình, tạo bất ổn trong xã hội.

Chính vì vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm ĐH Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng yếu, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

Theo đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phản bác lại các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch; phải luôn trau dồi đạo đức, lối sống, là tấm gương sáng, đi đầu, tập hợp, đoàn kết để quần chúng, mọi người noi theo. Đồng thời, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác. Đặc biệt, những đảng viên tham dự ĐH phải phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn đóng góp, vạch ra chiến lược phát triển cho nhiệm kỳ và công tâm bầu chọn người thật sự xứng đáng, có đức, có tài. Quần chúng nhân dân tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, tránh bị thế lực phản động kích động, lôi kéo, dụ dỗ làm những việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, chính trị - xã hội./.

Hà Tĩnh

Chia sẻ bài viết