Tiếng Việt | English

20/04/2018 - 07:52

Chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, lao động

Hơn 300.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh hướng sự quan tâm về Đại hội Công đoàn (CĐ) tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023), diễn ra từ ngày 18 đến 20/4/2018. Các đoàn viên CĐ kỳ vọng đại hội tập trung đánh giá những kết quả, hạn chế, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; đồng thời, bầu ra ban lãnh đạo mới, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2013-2018, mặc dù hoạt động còn nhiều khó khăn nhưng các cấp CĐ trong tỉnh có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ. CĐ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo đời sống cho CNLĐ;... Từ đó, góp phần tích cực phát triển KT-XH của địa phương.

Hiện nay, đời sống của một bộ phận đoàn viên, CNVCLĐ còn khó khăn, phải làm việc nặng nhọc, trong môi trường ô nhiễm, nguy cơ tai nạn và bệnh nghề nghiệp gia tăng; tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp người lao động còn nhiều; tỷ lệ ký kết thỏa ước lao động tập thể còn thấp; thiếu điều kiện vui chơi, giải trí;... Những vấn đề đó đang đặt ra nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ mới và CĐ các cấp.

Với khẩu hiệu “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, trong nhiệm kỳ 2018-2023, công tác CĐ đề ra mục tiêu “Tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động CĐ, lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động; lấy đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động; lấy CĐ cơ sở làm địa bàn chủ yếu,...”. Điều phấn khởi là đại hội đã lấy Chương trình Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động và Chương trình Nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở ngoài nhà nước làm chương trình trọng điểm.

Với mục tiêu và chương trình trọng điểm như vậy, đoàn viên CĐ hy vọng đại hội lần này sẽ tác động thiết thực đến đời sống, quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Các cấp CĐ, nhất là CĐ cơ sở cần chủ động tham gia và tổ chức tốt việc ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động; chăm lo lợi ích thiết thực của đội ngũ CNLĐ, nhất là việc làm, nhà ở, thu nhập, điều kiện lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... và các chính sách xã hội khác./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết