Tiếng Việt | English

21/05/2018 - 15:06

Chấn chỉnh tình trạng kiểm tra doanh nghiệp chồng chéo, trùng lắp

Việc các cơ quan quản lý nhà nước thanh, kiểm tra doanh nghiệp (DN) chồng chéo, trùng lắp không chỉ gây phiền hà cho DN mà còn tốn kém thời gian, chi phí của Nhà nước. Tỉnh Long An đang thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN.

Kiểm tra doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh

Kiểm tra doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh

Không còn kiểm tra trùng lắp hơn 400 doanh nghiệp

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, từ cuối tháng 8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản 3732/UBND-NC chỉ đạo tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể UBND huyện, thành phố, thị xã, các sở, ngành tỉnh.

Theo đó, khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với DN. Thực hiện Chỉ thị 20, Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra theo thẩm quyền; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lắp, chồng chéo.

Ngay sau khi có công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, với vai trò là đơn vị chủ trì, Thanh tra tỉnh có văn bản đề nghị các giám đốc sở, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh gồm Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với DN trong năm 2018 về Thanh tra tỉnh để rà soát lại. Thông qua đó, Thanh tra tỉnh làm đầu mối và phối hợp các đơn vị tiến hành xử lý những chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại DN.

Đến nay, có 23 đơn vị gửi dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 với 2.783 DN về Thanh tra tỉnh. Kết quả, Thanh tra tỉnh cùng các đơn vị rà soát và xử lý không còn trùng lắp kiểm tra tại 408 DN. Qua rà soát, kế hoạch kiểm tra trùng lắp nhiều nhất liên quan đến lĩnh vực thuế, bảo hiểm,...

Từ dự thảo kiểm tra của các đơn vị gửi về, nếu một DN có nhiều đơn vị lên kế hoạch kiểm tra nhưng trùng lắp nội dung kiểm tra thì Thanh tra tỉnh cùng làm việc với các đơn vị để có hướng xử lý. Theo đó, sẽ thống nhất giao cho một đơn vị chuyên môn nhất tiến hành kiểm tra DN. Nếu cần kiểm tra DN với nhiều nội dung thì có thể thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Theo Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh - Nguyễn Tấn Bền, từ hướng giải quyết này, qua 2 lần rà soát, đã xử lý không còn trùng lắp kế hoạch kiểm tra tại 408 DN. Kết quả xử lý trùng lắp kế hoạch kiểm tra tại DN được Thanh tra tỉnh tổng hợp, gửi lại cho các đơn vị nắm để đưa vào kế hoạch thanh, kiểm tra chính thức trong năm.

Góp phần nâng cao chỉ số năng lực canh trạnh của tỉnh

Việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng chồng chéo, trùng lắp về nội dung kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước tại DN là rất thiết thực, phù hợp. Đơn cử, trong năm 2018, Công ty TNHH ANT Long An (Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, huyện Cần Đước) có 3 cơ quan quản lý nhà nước gồm Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Công Thương, Cục Hải quan lên kế hoạch kiểm tra các nội dung về thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; sản xuất, chất lượng thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản,... Tuy nhiên, sau khi rà soát, Thanh tra tỉnh chủ trì các ngành xử lý trùng lắp, theo đó thống nhất giao cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh kiểm tra.

Hay như Công ty TNHH Sapporo Việt Nam (Khu công nghiệp Việt Hóa - Đức Hòa 3, huyện Đức Hòa), trong năm 2018, có 5 đơn vị lên kế hoạch kiểm tra gồm Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Hải quan. Từ đó, Thanh tra tỉnh cùng phối hợp các đơn vị xử lý và thống nhất chỉ Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra.

Theo Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh - Nguyễn Tấn Bền, việc tiến hành kiểm tra DN quá nhiều lần trong một năm, bị chồng chéo, trùng lắp nội dung sẽ gây phiền hà cho DN, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, làm tốn kém tiền của, thời gian của Nhà nước,...

Chánh Thanh tra tỉnh - Phan Hữu Hạnh cho biết: “Thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh kiểm tra DN chồng chéo, trùng lắp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ được các đơn vị và DN rất hoan nghênh, đồng tình cao. Xử lý, chấn chỉnh tình trạng kiểm tra chồng chéo, trùng lắp tại DN cũng góp phần trong việc tăng chỉ số năng lực canh tranh của tỉnh”./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết