Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 10:07

Chất vấn góp phần nâng cao chất lượng tại các kỳ họp

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND các cấp có ý nghĩa quan trọng, làm cho đại biểu (ĐB) hiểu rõ vấn đề đặt ra và thống nhất ý chí, đi đến biểu quyết nhiều vấn đề quan trọng ở phiên bế mạc.

ĐB đưa ra câu hỏi chất vấn phải thể hiện được mình là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, được cử tri gửi gắm tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp. Do vậy, ĐB phải chất vấn những vấn đề mà cử tri đã đề xuất, kiến nghị. Câu hỏi chất vấn phải đi vào trọng tâm, trọng điểm. Câu hỏi chất vấn phải rõ ràng, cụ thể, tránh nêu ra ý kiến chung chung hay ý kiến mang tính đề xuất. Đối với người đứng đầu cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn hay Chủ tịch UBND khi trả lời hoặc giải trình những nội dung mà ĐB chất vấn, phải với tinh thần trách nhiệm cao, đi thẳng vào vấn đề được ĐB đặt ra, không vòng vo, né tránh, thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm, yếu kém và quan trọng là phải đưa ra được giải pháp, thời gian khắc phục hay thực hiện.

Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cần đi vào cuộc sống thiết thực của người dân, những vấn đề có liên quan đến phát triển KT-XH trên địa bàn dân cư. Đặc biệt, việc chất vấn phải tạo được không khí tranh luận sôi nổi, cầu thị, lắng nghe lẫn nhau, đi đến thống nhất nhận thức và thực thi chức trách, nhiệm vụ,... Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn còn được ĐB thực hiện giám sát giữa 2 kỳ họp. Những kết quả thực hiện hay giải quyết được cần thông tin cho cử tri biết, nhất là những việc đã, đang và sẽ làm./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết