Tiếng Việt | English

20/09/2018 - 10:07

Châu Thành biểu dương 23 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 19/9/2018, Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và họp mặt biểu dương điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016-2018.

Biểu dương 23 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05, Huyện đoàn Châu Thành tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đoàn, hội và các cuộc vận động, phong trào thi đua. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến góp phần xây dựng cơ quan văn minh, nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gia đình và cộng đồng.

Dịp này, Huyện đoàn biểu dương 23 cá nhân điển hình. Bí thư Huyện đoàn - Trần Mạnh Hùng chúc mừng, biểu dương tinh thần vượt khó và những việc làm thiết thực của đoàn viên, thanh niên trong thời gian qua góp phần xây dựng huyện nông thôn mới, phát triển KT-XH địa phương./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết