Tiếng Việt | English

07/09/2019 - 15:41

Châu Thành: Biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 06/9, Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2019.

Lãnh đạo huyện tặng hoa và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2019

Lãnh đạo huyện tặng hoa và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2019

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2019, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực.

Các cá nhân, tập thể xem việc học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên, tự giác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.       

Giai đoạn 2018-2019, sau khi quán triệt, học tập chuyên đề, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bài thu hoạch. Kế hoạch học tập và làm theo Bác của mỗi cá nhân đều đăng ký những việc làm cụ thể trong năm, phù hợp với vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Bên cạnh đó, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện thường xuyên kiểm điểm việc đăng ký học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, huyện Châu Thành có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn về xã, thị trấn văn hóa; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Song song đó, huyện đã hoàn thành đề án 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao gắn với thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã.

Kết quả từ việc thực hiện các mô hình góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực về hành động của các địa phương trong việc tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, 15 tập thể và 30 cá nhân được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2019./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết