Tiếng Việt | English

14/10/2019 - 15:55

Châu Thành đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Ngày 14/10, Đoàn Công tác liên ngành Trung ương do Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương – Nguyễn Minh Tiến làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện Châu Thành (tỉnh Long An) đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đoàn khảo sát tham quan Nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Châu Thành

Sau 8 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, Châu Thành đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; 12/12 xã trên địa bàn huyện đã đón nhận bằng đạt chuẩn danh hiệu NTM.

Diện mạo nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc; hệ thống kết cấu hạ tầng: Giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa - xã hội phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt đời sống của người dân.

Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,05% (năm 2018).

Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương – Nguyễn Minh Tiến (người đứng phát biểu) có cuộc làm việc với lãnh đạo sở, ngành tỉnh Long An và huyện Châu Thành

Ông Nguyễn Minh Tiến đánh giá khá cao những kết quả đã đạt của huyện Châu Thành sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Đồng thời, ông yêu cầu địa phương cần quan tâm hơn nữa đến cảnh quan môi trường, hệ thống xử lý chất thải rắn, nước sinh hoạt; các báo cáo, tờ trình trong hồ sơ cần bổ sung thêm phần đánh giá của các sở, ngành, đoàn thể và người dân liên quan đến lĩnh vực kinh tế, VH-XH, tài nguyên và môi trường,…

Ngoài ra, huyện sớm bổ sung kế hoạch cụ thể nhằm từng bước duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM đã đạt cũng như tập trung xây dựng huyện NTM nâng cao.

Đoàn khảo sát kết cấu hạ tầng hoạt động giáo dục tại Trường THPT Nguyễn Thông

Dịp này, đoàn cũng khảo sát thực địa, tìm hiểu về đường giao thông nông thôn, lĩnh vực y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa; tình hình phát triển KT-XH, đời sống của người dân 2 xã NTM: Hòa Phú và Dương Xuân Hội trên địa bàn huyện./.

Hữu Bằng

Chia sẻ bài viết