Tiếng Việt | English

03/12/2019 - 15:52

Châu Thành: Đoàn công tác Trung ương khảo sát kết quả xây dựng nông thôn mới

Nhằm giúp Trung ương có cơ sở tạo cơ chế, chính sách, điều chỉnh bộ tiêu chí xã nông thôn mới phù hợp với giai đoạn hiện nay, ngày 03/12, đoàn công tác Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đến huyện Châu Thành, tỉnh Long An khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Đoàn công tác tham quan vườn thanh long tại xã Hòa Phú, huyện Châu Thành

Qua 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đến nay, chương trình đạt những kết quả tương đối toàn diện, huyện có 12/12 xã đạt nông thôn mới, huyện cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng huyện nông thôn mới, nổi bật là diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nếu như thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 22 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2019 đạt gần 60 triệu đồng/người/năm.

Khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy xác định phải hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ thì mới nâng cao được đời sống của người dân, kinh tế - xã hội phát triển. Ngoài ra, huyện xây dựng được vùng trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao với diện tích hơn 2000ha; thành lập 13 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ thanh long, các hợp tác xã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,…

Hiện huyện phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, đề nghị Văn phòng Điều phối Trung ương xem xét, thẩm định kết quả, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Châu Thành đạt huyện nông thôn mới.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác; đồng thời kiến nghị Trung ương xem xét cho huyện 2 biên chế về cán bộ chuyên trách nông thôn mới, đề nghị tiếp tục phân bổ ngân sách để các xã đạt chuẩn nông thôn mới có điều kiện thực hiện hoàn chỉnh xã nông thôn mới nâng cao./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết