Tiếng Việt | English

15/08/2019 - 14:32

Châu Thành: Giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay ưu đãi

Hội nghị giao ban các đoàn thể huyện với HĐQT ban đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện quí II/2019 tại xã Hiệp Thạnh

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, từ đầu năm 2019 đến nay, doanh số cho vay của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Long An đạt hơn 38,7 tỉ đồng (bằng 114,33% so cùng kỳ năm 2018), với 5.810 hộ được vay vốn các chương trình: Hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên,... Qua đó, nâng tổng số dư nợ cho vay lên 209,4 tỉ đồng với 6.813 khách hàng vay (tăng 16,1 tỉ đồng so với đầu năm).

Thời gian qua, phòng giao dịch kịp thời giải ngân các chỉ tiêu vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, có điều kiện vươn lên làm giàu chính đáng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Bùi Văn Tấn yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục quán triệt về nhận thức, cách làm, kinh nghiệm để triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 40. HĐND, UBND huyện hàng năm cân đối, bố trí ngân sách địa phương chuyển qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp Ngân hành Chính sách Xã hội làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn vay vốn, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giúp người dân sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết