Tiếng Việt | English

14/08/2020 - 14:12

Châu Thành: Hoàn thành kế hoạch phát triển 800ha thanh long ứng dụng công nghệ cao năm 2020

Huyện Châu Thành, tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị kiểm tra kết quả thực hiện Đề án xây dựng vùng sản thanh long ứng dụng công nghệ cao năm 2020.

Hội nghị kiểm tra kết quả thực hiện Đề án xây dựng vùng sản thanh long ứng dụng công nghệ cao 2020

Thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao năm 2020 với diện tích 800ha, tính đến nay, toàn huyện triển khai đến các xã - thị trấn thực hiện được trên 920ha với 1.572 hộ tham gia, đạt 115% kế hoạch. Như vậy, Châu Thành hiện có trên 3.000ha sản xuất thanh long ƯDCNC, với 5.037 hộ dân tham gia, trong đó có trên 619ha thanh long được cấp giấy chứng nhận VietGAP với 981 hộ. Huyện phấn đấu đến cuối năm có 1.500ha thanh long được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Trong năm 2020, huyện xây dựng thêm 13 mô hình tưới nước tiên tiến tại 13 xã - thị trấn, theo đó, mỗi mô hình, người dân được hỗ trợ 15 triệu đồng. Hiện nay, huyện thi công hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng được 6 mô hình, số còn lại đang tiến hành lắp đặt đến cuối tháng 8/2020 sẽ hoàn thành. Toàn huyện hiện có 313 mô hình tưới nước tiên tiến với trên 257ha. Trong đó có 36 mô hình trong đề án, ngoài đề án 277 mô hình. Qua quá trình triển khai thực hiện, mô hình bước đầu đem lại hiệu quả, tiết kiệm 20% lượng phân bón, tiết kiệm công lao động, điện, thời gian,...

Cùng với triển khai sản xuất thanh long ƯDCNC, đến nay, Châu Thành xây dựng được 15 hợp tác xã với 544 thành viên, diện tích sản xuất  trên 446ha; thành lập được 135 tổ hợp tác với 4.783 thành viên, diện tích thực hiện trên 2.710ha. Trong đó, có 13/15 hợp tác xã được cấp mã số mã vạch, 5/15 hợp tác xã được cấp nhãn hiệu hàng hóa.

Tại hội nghị, đại diện các xã, ngành nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện đề án ƯDCNC và đề xuất những giải pháp tháo gỡ, nâng cao chất lượng thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND huyện – Võ Thanh Hồng chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền nhân rộng mô hình sản xuất thanh long ƯDCNC theo kế hoạch đề ra. Đội kiểm tra của huyện tăng cường đi cơ sở, hướng dẫn hoạt động cho các hợp tác xã. Tập trung củng cố hoạt động của tổ hợp tác và hợp tác xã, chú ý hướng dẫn tổ hợp tác, hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể và hoạt động thật sự có hiệu quả./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết