Tiếng Việt | English

02/10/2019 - 15:45

Châu Thành: Hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An thời gian qua đạt nhiều kết quả, tiến độ thực hiện đúng lộ trình Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Đến nay, huyện đạt 9/9 tiêu chí (TC) huyện NTM và đang đề nghị Trung ương phúc tra công nhận; 12/12 xã đạt 19/19 TC xã NTM, đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao và thị trấn Tầm Vu đạt chuẩn thị trấn văn minh đô thị.

Diện mạo nông thôn Châu Thành ngày một khởi sắc

Thành quả từ sự đoàn kết

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM giai đoạn 2010-2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Châu Thành xác định XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Theo đó, huyện thành lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo XDNTM cấp huyện, xã; ban hành và triển khai quyết liệt nghị quyết, kế hoạch thực hiện chương trình XDNTM trên địa bàn huyện; đồng thời, phân công cụ thể cho cấp ủy, chính quyền các cấp để tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc tiến độ.

Giai đoạn 2011-2018, tổng nguồn lực huy động để XDNTM trên địa bàn huyện là 1.846,7 tỉ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương 450 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp). Huyện đầu tư xây dựng hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.Hầu hết tuyến đường huyện quản lý, đường liên xã, liên ấp đều được nhựa hóa, bêtông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.Hệ thống đê bao và cống được đầu tư xây dựng, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Cùng với việc xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng bền vững. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tăng hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người dân. Cơ cấu cây trồng được tập trung chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung: Vùng sản xuất thanh long với diện tích 9.100ha; vùng nuôi trồng thủy sản với diện tích 1.400ha. Huyện tích cực triển khai Đề án 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình sản xuất thanh long đạt thu nhập bình quân 750 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận bình quân 500 triệu đồng/ha/năm.

Tốc độ phát triển kinh tế của huyện những năm qua luôn ở mức cao và ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,89 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh và bền vững (năm 2011, hộ nghèo 4,66%, năm 2018 còn 1,05%). Các chế độ, chính sách ưu đãi được chú trọng thực hiện.Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao.

Thanh long là cây trồng chủ lực của huyện

Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu, rộng làm thay đổi về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được người dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp 551,3 tỉ đồng (tiền, công sức, đất đai) chung sức XDNTM. “Nhờ XDNTM, huyện đã “thay da, đổi thịt”. Từ một huyện thuần nông, bộ mặt nông thôn Châu Thành ngày một khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên đáng kể. Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi trước sự thay đổi này” - ông Huỳnh Văn Tám (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) bày tỏ.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trương Văn Biết: Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM trên địa bàn huyện thời gian qua đạt nhiều kết quả, tiến độ thực hiện đúng theo lộ trình Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Đây là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và sự đồng thuận của nhân dân.

Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài; quá trình thường xuyên và liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững của huyện.Việc củng cố và nâng cao chất lượng các TC NTM gắn với phát triển KT-XH, bảo đảm môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân làm chủ thể.

“XDNTM nâng cao tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã nhằm phát triển khu vực nông thôn có kết cấu hạ tầng KT-XH hiện đại. Thời gian tới, huyện tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các TC xã, huyện NTM; phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ TC xã NTM nâng cao của tỉnh (tại Quyết định số 1617/QĐ-UBND, ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh). Đồng thời, huyện không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng xã hội nông thôn ổn định, an toàn, văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống” - Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Thình thông tin.

Các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng cảnh quan môi trường

Về huyện Châu Thành hôm nay, điều chúng tôi cảm nhận được là sự phấn khởi của mọi người trước cảnh quan sạch sẽ, các công trình công sở, điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang,... Càng phấn khởi hơn, khi địa phương đang tích cực chuẩn bị thật tốt các điều kiện đón Đoàn cán bộ Văn phòng Điều phối Trung ương đến phúc tra công nhận huyện đạt chuẩn NTM (dự kiến trong tháng 10/2019). Trên tinh thần đó, Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tập trung công tác vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường, sắp xếp lại việc buôn bán tại các chợ, khắc phục, xử lý ngay các tuyến đường không bảo đảm an toàn về điện,…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú - Bùi Văn Hòn cho biết: “Công tác lãnh đạo bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường được xã đặc biệt chú trọng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiểm tra, giải quyết những điểm gây mất vệ sinh, cảnh quan trên địa bàn, thu dọn sạch rác dưới kênh, rạch và các điểm xả rác tự phát. Bên cạnh đó, chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, xử lý nghiêm các hành vi làm mất vệ sinh, xả thải ra môi trường; tiếp tục xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp để mỗi miền quê đều sạch, đẹp, người dân thấy được bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới”.

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, huyện Châu Thành đạt được những kết quả tương đối toàn diện.Huyện đạt 9/9 TC huyện NTM, xây dựng hoàn thành bộ TC và đang đề nghị Trung ương phúc tra công nhận.12/12 xã đạt 19/19 TC xã NTM và tập trung xây dựng xã NTM nâng cao. Đây là “quả ngọt” gặt hái được từ sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết