Tiếng Việt | English

12/01/2018 - 14:39

Châu Thành thực hiện vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017

Ngày 12/01/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, tỉnh Long An tiến hành phiên họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổng kết Nghị quyết huyện uỷ năm 2017.

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành nỗ lực lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các ngành, xã, thị trấn vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành đạt và vượt 35 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2017 đề ra. 

Trong năm, tình hình kinh tế của huyện Châu Thành có nhiều chuyển biến, đời sống người dân được nâng lên rõ nét. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Trong năm 2017 có 179 hộ thoát nghèo, vượt so với chỉ tiêu đề ra. 2 nhiệm vụ trọng tâm của huyện: Xây dựng nông thôn mới và sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao, đạt nhiều kết quả. Tính đến nay, toàn huyện có 9/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã còn lại cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí. Các xã đã được công nhận có kế hoạch tiếp tục củng cố, nâng chất tiêu chí. Huyện cũng đang tập trung hoàn chỉnh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện để được công nhận đạt chuẩn trong năm 2018. 

Châu Thành phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2018

Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có những chuyển biến tốt, mạng lưới trường lớp phát triển rộng khắp, công tác y tế dự phòng, phòng chống các loại dịch bệnh được triển khai khá tốt. Các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả tốt, trong đó, trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,11% so với năm 2016. Tình hình an ninh trật tự nhìn chung được giữ vững. Huyện thực hiện tốt kế hoạch tấn công các loại tội phạm. Các vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội đều giảm so với năm 2016. 

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy Châu Thành xác định một số mục tiêu: Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 12/12 xã đạt chuẩn y tế quốc gia, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (65% số hộ sử dụng nước sạch),...

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 1 đồng chí và khen thưởng 3 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu năm 2017./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết