Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh tỉnh Long An: 15 năm đồng hành và phát triển

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Ngân hàng chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh Long An đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi kịp thời đến với hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách.