Tiếng Việt | English

Khi bộ đội đồng hành cùng người nghèo

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa tự nguyện trích một phần lương giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn