Tiếng Việt | English

Ấm tình đồng đội

Phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Long An vận động, đóng góp xây tặng nhiều ngôi nhà cho các đối tượng chính sách neo đơn, hộ nghèo, quân nhân có hoàn cảnh có khăn.