Tiếng Việt | English

Tình trạng trộm và phá hoại thanh long xảy ra ngày càng nhiều, gây tâm trạng lo lắng cho người dân vì bao nhiêu vốn liếng, công sức, kỳ vọng phút chốc tan biến, có khi phải rơi vào cảnh nợ nần, cuộc sống khó khăn.