Tiếng Việt | English

Để pháp luật về an toàn thực phẩm được bảo vệ, thực thi nghiêm minh, chính quyền, các cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn...