Tiếng Việt | English

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức thiết thực và hiệu quả các hoạt động tưởng niệm...