Tiếng Việt | English

Về lâu dài, cần phổ cập bơi lội cho học sinh, nhất là ở vùng lũ; xây dựng môi trường gia đình an toàn, cộng đồng an toàn trong phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em.