Tiếng Việt | English

04/10/2016 - 17:16

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Lê Thị Rết: Quan tâm chăm lo đời sống công nhân, lao động

Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An khóa IX, bà Lê Thị Rết được bầu vào chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Nhân dịp này, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi nhanh với bà Lê Thị Rết về những việc làm cụ thể khi nhận nhiệm vụ mới.

°PV: Trước hết, xin chúc mừng bà trên cương vị mới! Xin bà cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trong thời gian tới, bà sẽ ưu tiên tập trung những nhiệm vụ gì?

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Rết: Tính đến nay, các chỉ tiêu được Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh đề ra đều đạt từ 60% trở lên, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, tiêu biểu như kết nạp 73.786/50.000 đoàn viên, đạt 147,57%; xây dựng 231/200 mái ấm Công đoàn, đạt 115,5%; vận động đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng 10,5/10 tỉ đồng, đạt 105%;... Với kết quả này, cho thấy triển vọng trong nửa nhiệm kỳ còn lại, tất cả các chỉ tiêu được Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh đề ra chắc chắn sẽ đạt và vượt.


Công đoàn các cấp luôn quan tâm đến đời sống công nhân, lao động

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ này, tôi sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở. Tăng cường phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở nhằm nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật,... Tăng cường cán bộ đi cơ sở, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, góp phần ngăn ngừa hiệu quả tranh chấp lao động và đình công. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của CNVCLĐ; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết 20/NQ.TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

°PV: Bà đánh giá sự "đồng hành" của Công đoàn với CNLĐ hiện nay ra sao?

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Rết: Hiện nay, khó khăn, trở ngại có ảnh hưởng đến hoạt động Công đoàn là do CNLĐ ở Long An chủ yếu xuất thân từ nông thôn, tuổi đời trẻ, trình độ học vấn và tay nghề thấp, từ đó dẫn đến hiểu biết pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp hạn chế. CNLĐ gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thu nhập của CNLĐ tuy có nâng lên hàng năm, song nhìn chung vẫn chưa đủ sống và đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu; đời sống tinh thần của CNLĐ chậm được cải thiện do thiếu các thiết chế văn hóa.

Để giúp CNLĐ giảm khó khăn, LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động phối hợp người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc việc nâng mức lương tối thiểu cho CNLĐ theo quy định của Chính phủ, đồng thời, vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ tiền xe đi lại, tiền nhà trọ, tăng phụ cấp, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động,...; vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê nhà, giá điện, giá nước đối với CNLĐ. Công đoàn tổ chức các hoạt động quyên góp, giúp đỡ CNLĐ có hoàn cảnh quá khó khăn, chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục-thể thao để công nhân giảm bớt áp lực trong cuộc sống.


Tăng cường vận động Quỹ Tấm lòng vàng xây tặng Mái ấm Công đoàn cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Mặt khác, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xuất ngân sách hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là dịp Tết Nguyên đán hàng năm; đẩy mạnh việc vận động xây dựng Quỹ Tấm lòng vàng và xây dựng mái ấm Công đoàn; phối hợp Quỹ CEP Chi nhánh Tân An mở rộng việc cho vay vốn tự tạo việc làm đến CNLĐ trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh sẽ làm tốt việc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 9/1/2016 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất"; Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu, cụm công nghiệp.

°PV: Xin cảm ơn bà!./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết