Tiếng Việt | English

14/11/2017 - 14:57

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đối thoại với nhân dân về mô hình Chính quyền thân thiện

Ngày 14/11, tại thị trấn Tầm Vu, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Long An) - Nguyễn Văn Thình có cuộc đối thoại với nhân dân về mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.


Người dân phát biểu ý kiến với Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/02/2017 của UBND huyện Châu Thành về xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, trong đó đặc biệt quan tâm việc phục vụ nhân dân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính.

9 tháng đầu năm 2017, bộ phận một cửa huyện Châu Thành tiếp nhận 9.300 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 9.300 hồ sơ. Thông qua cơ chế một cửa liên thông: Tiếp nhận 4.100 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 3.300 hồ sơ, trễ hẹn 330 hồ sơ, tồn chờ giải quyết 470 hồ sơ.

Nhìn chung qua 9 tháng triển khai thực hiện mô hình, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở được thể hiện tốt khi giải quyết thủ tục hành chính của người dân với tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Từ đó, có nhiều chuyển biến tích cực về phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là phong cách phục vụ đối với tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng, gắn bó, gần gũi với người dân và sự thân thiện giữa chính quyền với nhân dân.


Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Thình giải đáp, trả lời ý kiến với nhân dân.

Tại cuộc đối thoại, những ý kiến của người dân phản ánh về phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại thị trấn Tầm Vu, bộ phận một cửa của huyện thời gian qua được các ngành chuyên môn huyện và Chủ tịch UBND huyện trả lời, giải đáp thỏa đáng.

Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là hình thức phát huy dân chủ ở cơ sở, nhằm nắm bắt và có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết