Tiếng Việt | English

09/10/2019 - 19:45

Chủ tịch UBND tỉnh Long An tiếp và đối thoại với hộ dân huyện Đức Hòa

Chiều 09/10, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì tiếp và đối thoại với bà Huỳnh Thị Ánh Hồng, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa liên quan đến khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Đức Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần phát biểu tại cuộc tiếp công dân

Tại cuộc tiếp và đối thoại, bà Huỳnh Thị Ánh Hồng cho rằng quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Đức Hòa đối với gia đình bà chưa đúng quy định của pháp luật.

Bà Hồng cho rằng việc giá bồi thường phần đất bị thu hồi của gia đình bà chưa thỏa đáng, thấp hơn giá thị trường và việc bồi thường đối với cây trồng trên đất chưa sát với thực tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Bà Hồng nêu ý kiến tại cuộc đối thoại

Qua ý kiến của bà Hồng cùng ý kiến của UBND huyện Đức Hòa, các ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần khẳng định về khiếu nại giá bồi thường đất bị thu hồi đối với gia đình bà Hồng không có cơ sở xem xét do đơn giá bồi thường của bà Hồng cũng như những người dân khác trong khu vực được UBND huyện Đức Hòa thực hiện theo đúng quy định. Việc xây dựng giá bồi thường được thực hiện khách quan, sát với thực tế và được UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chấp nhận một phần nội dung khiếu nại của bà Hồng. Theo đó, việc bồi thường đối với cây trồng trên đất của gia đình bà Hồng cần phải được thực hiện dựa trên số lượng thực tế đã kiểm đếm.

Theo đó, gia đình bà Huỳnh Thị Ánh Hồng sẽ tiếp tục được nhận hơn 1,4 tỉ đồng cho việc bồi thường đối với cây trồng trên phần đất bị thu hồi./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết