Tiếng Việt | English

02/10/2018 - 17:35

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần đối thoại với nông dân về kinh tế hợp tác

Chiều 02/10, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần có cuộc đối thoại với đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với chủ đề “Hội Nông dân với kinh tế hợp tác”.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đối thoại với nông dân về kinh tế hợp tác

Tại cuộc đối thoại, đại diện nông dân có nhiều câu hỏi đặt ra xoay quanh các vấn đề: Chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao; việc đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm đầu ra sản phẩm, đẩy mạnh liên kết 4 nhà; chính sách bảo hộ cho hàng hóa nông sản của tỉnh để khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm; công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm của hàng hóa nông sản trên thị trường,...

Đại diện nông dân đặt nhiều câu hỏi đến lãnh đạo tỉnh

 Đại diện các sở, ngành có liên quan ghi nhận những ý kiến trao đổi, thắc mắc của nông dân. Những ý kiến của nông dân thể hiện sự tâm huyết trong việc tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế, đồng thời giải đáp những thắc mắc, nêu lên hướng đầu tư và chính sách hỗ trợ trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện kinh tế hợp tác.

Hiện, toàn tỉnh có 3 liên hiệp hợp tác xã (HTX) với 13 HTX thành viên, vốn điều lệ 2,7 tỉ đồng, hoạt động trên lĩnh vực rau ở huyện Cần Giuộc, lúa ở huyện Tân Hưng và Liên hiệp HTX Long An hoạt động lĩnh vực tổng hợp.

Toàn tỉnh có 145 HTX nông nghiệp với 3.067 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 120 tỉ đồng. Hoạt động chủ yếu là cung ứng dịch vụ đầu vào, thiếu liên kết tiêu thụ đầu ra, chưa thật sự là cầu nối vững chắc với các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản. Năng lực quản lý, điều hành của Ban quản lý HTX còn hạn chế, thiếu chuyên môn nghiệp vụ, vẫn còn quản lý và hoạt động theo kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao. Một số HTX còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành trao đổi, giải đáp thắc mắc của nông dân 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 là phát triển HTX nông nghiệp đúng bản chất, yêu cầu của Luật HTX năm 2012, đáp ứng nhu cầu của thành viên và phát triển bền vững, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh thành lập mới 90 HTX nông nghiệp, có 187 HTX hoạt động có hiệu quả và có ít nhất 30 HTX ứng dụng công nghệ cao.

Trong thời gian tới, thị trường nông sản, biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nói chung và kinh tế hợp tác nói riêng. Vì vậy, nông dân cần thay đổi tập quán sản xuất, liên kết lại trong các HTX để có điều kiện thuận lợi sản xuất quy mô lớn, tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Các HTX cần tập trung phát triển hiệu quả để tạo niềm tin, làm điểm tựa cho thành viên, sản xuất phải bảo đảm hiệu quả, chất lượng tham gia vào chuỗi giá trị để tồn tại và phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân…/.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết