Tiếng Việt | English

10/08/2020 - 23:00

Chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Để tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức phong trào này bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, miền, từng địa bàn dân cư, đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chung tay làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, các loại tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức phù hợp, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự. Ngoài ra, các ngành quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào, nhất là thường xuyên đào tạo, huấn luyện lực lượng an ninh cơ sở (công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, tổ hòa giải, tổ nhân dân tự quản, đội thanh niên xung kích,...) và tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, đủ sức giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Tiếp tục củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội như mô hình: Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm; Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi;... để người dân ngày càng thực hiện “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” một cách hiệu quả và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Võ Văn

Chia sẻ bài viết