Tiếng Việt | English

30/09/2019 - 07:26

Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi

Dân tộc ta vốn có truyền thống kính già, yêu trẻ. Người cao tuổi (NCT) luôn nhận sự quan tâm, tôn kính của con cháu, là “cây cao, bóng cả” luôn sống gương mẫu cho con cháu noi theo. 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, NCT luôn thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời hiệu triệu “đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”, đã chỉ rõ: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước mất phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề… Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo”. Nhiều lớp NCT hăng hái cùng toàn dân tham gia kháng chiến cứu quốc; đóng góp kinh nghiệm, uy tín, thiết thực giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Bên cạnh Ngày Quốc tế NCT 01/10, Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao đối với NCT, đã chọn ngày 6-6 hàng năm là Ngày truyền thống NCT Việt Nam để lớp NCT ôn lại và khắc sâu niềm tự hào về những đóng góp của mình đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ đó phát huy vai trò của NCT trong giai đoạn mới của đất nước. Đồng thời, Quốc hội nước ta cũng sớm thông qua Luật NCT (có hiệu lực từ ngày 01-01-2010) để có đầy đủ cơ sở pháp lý phát huy vai trò NCT cũng như quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng NTC.

Trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay, đặt ra yêu cầu về chất lượng cuộc sống, khả năng thích ứng của NCT đối với cuộc sống. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đoàn thể và Hội NCT tiếp tục có những giải pháp phù hợp đẩy mạnh sự nghiệp chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Việc chăm sóc NCT là không chỉ là trách nhiệm của toàn xã hội, của từng người, từng gia đình mà còn là đạo lý của người Việt Nam. 

Tháng hành động Vì NCT Việt Nam năm 2019 có chủ đề “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của NCT” nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng xã hội và NCT về mục đích, ý nghĩa của tháng hành động; đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. Tạo điều kiện động viên NCT, Hội NCT các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị, góp phần bảo vệ mội trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…

Tháng hành động là dịp để chính quyền, đoàn thể, gia đình và vận động xã hội chung tay vì sức khỏe NCT, tiếp tục thực hiện “Chương trình Mắt sáng cho NCT”; tổ chức chúc thọ, mừng thọ NCT; tổ chức câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ ở cơ sở phù hợp với NCT; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của NCT; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Việc chăm sóc NCT, nhất là NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn là trách nhiệm của toàn xã hội, là cơ sở vững chắc cho sự phát triển trong tương lai./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết