Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Chung tay hành động vì môi trường

Bảo vệ môi trường sống bằng những hành động thiết thực là yêu cầu bức thiết đã và đang được đặt ra. Vì một trái đất bền vững, cuộc sống chính mình và những người xung quanh, mọi người cùng nâng cao nhận thức, chung tay hành động bảo vệ môi trường.

Chung tay bảo vệ môi trường sống, các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào, hành động thiết thực. Các hoạt động kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Những ngày chủ nhật xanh của đoàn viên, thanh niên, phong trào “3 sạch” của phụ nữ, học sinh ra quân thu gom rác thải,... tuy là những hành động nhỏ nhưng đã mang lại hiệu quả lớn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng vì môi trường sống xung quanh.

Môi trường sống của chúng ta đã và đang bị ô nhiễm, đây là điều rõ ràng, không thể phủ nhận. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta biết đến khá nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong dư luận. Trong đó, phải kể đến việc lén xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường của không ít doanh nghiệp, làng nghề,... Trong cộng đồng dân cư, ý thức bảo vệ môi trường sống vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng vứt rác bừa bãi nơi công cộng, chưa xây dựng hố xí hợp vệ sinh,... vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, việc xử lý rác thải từ các vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vẫn chưa được nhiều nông dân quan tâm. Đó là thực trạng đang diễn ra.

Long An đang