Tiếng Việt | English

09/08/2020 - 12:00

Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy

Hiểm họa ma túy là nỗi lo của toàn xã hội, “tấn công” vào một bộ phận giới trẻ, để lại nhiều hệ lụy.

Hiện nay, tội phạm ma túy hoạt động phức tạp. Vì đồng tiền bất chính, bọn tội phạm ma túy tìm đủ mọi cách tổ chức, vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào nước ta. Hiểm họa ma túy tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội; ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH. Dù các cơ quan chức năng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tác hại của các loại ma túy nhưng vẫn chưa tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của một bộ phận giới trẻ. Vì vậy, nhiều thanh, thiếu niên sa vào ma túy, gây ra hậu quả nặng nề cho chính bản thân, gia đình và xã hội,…

Bằng mọi biện pháp, hãy ngăn chặn hiểm họa ma túy len lỏi vào học đường và thanh, thiếu niên trong xã hội; không để kẻ xấu dẫn dụ giới trẻ sử dụng ma túy. Trong đó, gia đình có vai trò rất quan trọng, là “lá chắn” trong việc ngăn chặn hiểm họa này. Để bảo vệ giới trẻ trước hiểm họa ma túy, các bậc phụ huynh phải quan tâm, giáo dục con em mình; đồng thời phối hợp nhà trường và xã hội ngăn chặn, không để con em mình bị lôi cuốn vào tệ nạn ma túy.

Bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ hiểm họa ma túy trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi phải có các biện pháp ngăn chặn đồng bộ và hiệu quả... Hãy chung tay ngăn chặn hiểm hạo ma túy bằng mọi phương cách!./.

Trầm Bưng

Chia sẻ bài viết