Tiếng Việt | English

16/08/2019 - 16:00

Chung tay thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Sáng 16/8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh – bác sĩ Huỳnh Minh Phúc chủ trì.

Đại biểu tại điểm cầu Long An

Chất thải nhựa đang hàng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia bởi đặc tính bền và khó phân hủy. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chung tay giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa và sự tác động của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 29/7/2019, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị  08/CT-BYT “Về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế”.

Hội nghị nhằm phổ biến, triển khai Chỉ thị  08/CT-BYT của Bộ Y tế sâu, rộng tới tất cả cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương cùng chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của quốc gia. Đồng thời, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế; tạo sự đồng thuận của người bệnh, người nhà bệnh nhân, các cấp, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng tham gia giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Ký cam kết triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế giữa Sở Y tế Long An và các đơn vị trực thuộc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị: “Lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ngành Y tế cả nước tăng cường tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi nylon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng 1 lần của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và và cộng đồng. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện. Cần đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa là một trong các tiêu chí đánh giá bệnh viện xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện. Trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao và các dụng cụ hạn chế tối đa các sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Bố trí các nguồn lực thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả về Sở Y tế và Bộ Y tế".

Cùng với cả nước, tại hội nghị, Long An thực hiện ký cam kết triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế giữa Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết