Tiếng Việt | English

08/09/2017 - 21:02

Chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại

Với vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên TP.Tân An, tỉnh Long An tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Một góc TP.Tân An. Ảnh: Tấn Tú

Để phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, UBMTTQ Việt Nam thành phố phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phát tờ rơi với nội dung tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, kỹ năng ứng xử nơi công cộng, đấu tranh với các hành vi thiếu văn hóa; lồng ghép tiêu chí gia đình văn hóa vào tiêu chuẩn tự quản bảo vệ môi trường trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

Nhờ cách làm đó mà hiện nay, phong trào xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp. Vào các ngày cuối tuần, người dân ở hầu hết khu dân cư cùng cán bộ, hội viên các đoàn thể trên địa bàn thành phố lại ra quân vệ sinh các tuyến đường, khu dân cư, góp phần tạo bộ mặt khang trang, sạch đẹp cho thành phố.

Đi đầu trong việc thực hiện xây dựng văn minh đô thị là lực lượng đoàn viên, thanh niên. Với vai trò xung kích, tuổi trẻ thành phố vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, vừa trực tiếp làm cỏ, thu gom rác thải, xóa biển quảng cáo, rao vặt, tờ rơi quảng cáo không phép,...

Công tác phối hợp xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới cũng được UBMTTQ và chính quyền các cấp triển khai đến tận khu dân cư. Nhờ vậy các xã, phường chú trọng, nâng cao chất lượng khu phố, ấp gắn với các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Từ nguồn đóng góp của người dân, hầu hết các ngõ, hẻm đều có đèn điện chiếu sáng vào ban đêm, nhiều tuyến đường giao thông được bêtông hóa, vỉa hè được chỉnh trang.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn TP.Tân An được láng nhựa khang trang. Ảnh: PN

Để phong trào mang lại hiệu quả, MTTQ Việt Nam thành phố còn phối hợp các đoàn thể, ban, ngành vận động người dân trên địa bàn thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị “Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, qua đó, góp phần đẩy lùi tệ mê tín, dị đoan, hủ tục lạc hậu. Đến nay, toàn thành phố có trên 97% gia đình văn hóa; 8/14 xã, phường được công nhận văn hóa;...

Những kết quả trên chính là tiền đề vững chắc để UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết