Tiếng Việt | English

09/01/2018 - 16:28

Chuyển đổi vị trí công tác lãnh đạo Đội Quản lý thị trường

Ngày 09/01, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An - Lê Minh Đức vừa ký 6 quyết định chuyển đổi vị trí công tác các Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT).

Theo đó, Đội trưởng QLTT số 1 - Nguyễn Văn Sâm, chuyển đến Đội QLTT số 8; Đội trưởng QLTT số 2 - Châu Văn Luyến, chuyến đến Đội QLTT số 5; Đội trưởng QLTT số 4 - Huỳnh Văn Thu, chuyến đến Đội QLTT số 1; Đội trưởng QLTT số 5 - Trần Văn Quốc, chuyển đến Đội QLTT số 4; Đội trưởng QLTT số 7 - Trần Văn Thành, chuyển đến Đội QLTT số 2; Đội trưởng QLTT số 8 - Nguyễn Thanh Tú, chuyển đến Đội QLTT số 7.

Cũng theo Giám đốc Lê Minh Đức, việc chuyển đổi vị trí công tác lãnh đạo các Đội QLTT trên nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động các Đội QLTT trong thời gian tới đạt hiệu quả cao. Qua đó, các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018./.

Ngọc Lan

Chia sẻ bài viết