Tiếng Việt | English

15/12/2015 - 17:28

Chuyển sở hữu vốn về SCIC:Doanh nghiệp phải xử lý dứt điểm các tồn tại

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc không còn vốn Nhà nước phải xử lý dứt điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân gây ra tổn thất.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các đơn vị liên quan và người đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao, phối hợp với SCIC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật. Xem xét, biểu quyết việc không thay đổi quy mô và cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp, biểu quyết việc không bán vốn tại các công ty con, công ty liên kết trong thời gian chưa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về SCIC.

SCIC phối hợp với các Bộ, UBND các tỉnh, thành triển khai việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp độc lập 100% vốn Nhà nước thực hiện cổ phần hóa được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại SCIC và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc không còn vốn Nhà nước thuộc đối tượng chuyển giao, cơ quan đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp này phải xử lý dứt điểm các tồn tại, theo quy định của pháp luật mới thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp và phải xác định rõ, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân không chấp hành quy định của pháp luật để gây ra tổn thất cho Nhà nước (nếu có).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ phát triển của Bộ ngành, các doanh nghiệp quản lý nhiều đất đai… đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/12/2015./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích