Tiếng Việt | English

11/07/2015 - 20:25

Cổ đông Sacombank thông qua phương án sáp nhập Southern Bank

Gần 100% cổ đông Ngân hàng Sacombank đã đồng ý thông qua phương án sáp nhập với Ngân hàng Southern Bank.

Sáng 11/7, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiến hành Đại hôi cổ đông bất thường thông qua phương án sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank). Với tỷ lệ đồng ý lên tới 93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự đại hội, phương án sáp nhập được thông qua.

Tại Đại hội, lãnh đạo của Sacombank đã trình bày phương án sáp nhập cũng như các kế hoạch xử lý nợ xấu, các vấn đề có thể nảy sinh sau sáp nhập, đặc biệt là điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh.

93% cổ đông Sacombank bỏ phiếu tán thành phương án sáp nhập Southern Bank

Theo đó, về phương án chuyển đổi cổ phiếu, HĐQT giữa 2 bên Ngân hàng Sacombank - SouthernBank đã tính toán rất kỹ về phương án sáp nhập cũng như tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu 1:0,75 dựa trên giá trị sổ sách của 2 ngân hàng cũng như giá trị thị trường.

Ngoài ra, trong 3 năm đầu sáp nhập, Sacombank đã dự kiến kết quả kinh doanh giảm so với dự kiến. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2015 khoảng 1.002 tỷ đồng (sau thuế 782 tỷ đồng); năm 2016 là 1.132 tỷ đồng (sau thuế 883 tỷ đồng) và năm 2017 đạt 1.333 tỷ đồng (1.039 tỷ đồng sau thuế).Sacombank đã có kế hoạch để xử lý nợ xấu của SouthernBank trong 3 năm sau sáp nhập.

Lãnh đạo Sacombank có tờ trình xin giảm thù lao 2014 của HĐQT và Ban Kiểm soát, phương án sáp nhập và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm...

Ngân hàng sau sáp nhập sẽ đăng ký vốn điều lệ mới là 18.853 tỷ đồng. Dự kiến trong quý III/2015, việc sáp nhập sẽ được NHNN chấp thuận nguyên tắc. Các thủ tục khác cũng được hoàn thiện trong quý này.

Trong quý IV, Sacombank sau sáp nhập sẽ xin lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu STB, đồng thời thực hiện sắp xếp lại mạng lưới hoạt động.

Theo đề án sáp nhập do Sacombank công bố, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu là 1:0,75. Sau khi đề án sáp nhập này thành công, quy mô Ngân hàng Sáp nhập sẽ tăng trưởng vượt bậc, vốn điều lệ sẽ đạt trên 18.800 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 290.000 tỷ đồng, như vậy ngân hàng sẽ nằm trong Top 5 NHTMCP Việt Nam./.

Theo ĐTCK/VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích