Tiếng Việt | English

12/03/2018 - 14:27

Cơ quan thuế đối thoại với doanh nghiệp

Sáng 12/3, Cục Thuế tỉnh Long An tổ chức đối thoại với doanh nghiệp tại các huyện: Đức Huệ, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa và TP.Tân An. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên trong hoạt động đối thoại với doanh nghiệp năm 2018.

Doanh nghiệp đặt câu hỏi cho cán bộ thuế

Doanh nghiệp đặt câu hỏi cho cán bộ thuế

Cuộc đối thoại hướng dẫn cho doanh nghiệp một số điểm cần quan tâm khi thực hiện quyết toán thuế và thông tin về chính sách mới. Đồng thời, là dịp để ngành thuế lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp về những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế: Cách thức thực hiện, khó khăn trong chính sách, thái độ của cán bộ và cơ quan thuế. 

Tính đến đầu năm 2018, toàn tỉnh có gần 10 ngàn doanh nghiệp hoạt động, số thu nội địa năm 2017 trên 10 ngàn tỉ đồng, tăng 17% so với năm 2016.  

Các doanh nghiệp trong tỉnh có sự tiếp cận khá tốt trong việc khai và nộp thuế điện tử, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình nộp thuế. Tính đến nay, có 99% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai thuế điện tử. Long An cũng là tỉnh đạt mục tiêu nộp thuế điện tử đạt 95% ở cả 3 chỉ tiêu: Số doanh nghiệp đăng ký, số nộp ngân sách qua giao dịch điện tử, số chứng từ. 

Cán bộ thuế giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp

Trong cuộc đối thoại, nhiều chính sách, điểm lưu ý, điểm sửa đổi về quy định nộp thuế được cập nhật cho doanh nghiệp biết và thực hiện theo. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được nghe các chuyên gia trình bày về tiện ích của hóa đơn điện tử để cân nhắc áp dụng cho doanh nghiệp mình. Các thắc mắc của doanh nghiệp cũng được giải đáp tại cuộc đối thoại.

Đây là hoạt động thường niên của ngành thuế nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và cách thức thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết