Tiếng Việt | English

15/01/2018 - 16:47

Có thể ủy quyền để người sử dụng lao động giữ sổ BHXH

* Câu hỏi: Người lao động có thể ủy quyền cho công ty giữ sổ BHXH được không?

(huyquynhle0110@gmail.com)

Trả lời:

Theo khoản 2, Điều 18; khoản 3, Điều 19 của Luật BHXH 2014 và khoản 3, Điều 49 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động có quyền được cấp và quản lý sổ BHXH của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động vì lý do riêng, có thỏa thuận với người sử dụng lao động để người sử dụng lao động giữ sổ BHXH thì cơ quan BHXH không can thiệp được, vì đây là thỏa thuận riêng giữa hai bên.

* Câu hỏi: Ba tôi là chủ tịch hội Người cao tuổi xã, năm nay gần 70 tuổi, theo pháp luật có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hay không?

(doanminhson69@gmail.com)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm 1, khoản 1, Điều 2 Luật BHXH 2014; điểm 2 Công văn số 60/LĐTBXH-BHXH, ngày 07-01-2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động, trường hợp ba của anh/chị là chủ tịch hội Người cao tuổi, năm nay gần 70 tuổi, là cán bộ không chuyên trách cấp xã mà không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp hàng tháng quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

* Câu hỏi: Thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu mà chưa tròn năm thì tính như thế nào? Ví dụ, đóng 20 năm + 5 tháng thì tính 20 năm; còn 20 năm + 6 tháng trở lên thì tính tròn 21 năm hay cũng chỉ tính 20 năm? Trong luật chỉ nói cách tính tròn năm cho người nhận BHXH một lần chứ chưa thấy nói tính số năm còn lẻ tháng của người hưởng lương hưu trí.

Lê Quang Tuấn (Tân An)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Thông tư số 59//TT-BLĐTBXH, ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ từ 1-6 tháng được tính là nửa năm, từ 7-11 tháng được tính là 1 năm. Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của bạn, đóng 20 năm + 5 tháng và 20 năm + 6 tháng đều tính là 20 năm 6 tháng (20 năm rưỡi)./.

Từ ngày 10/7/2017, Báo Long An phối hợp Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Long An mở chuyên mục Thông tin và Hỏi - Đáp về BHXH, bảo hiểm y tế trên trang 9 số báo thứ hai hàng tuần nhằm giải đáp những thắc mắc của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế. Mọi thắc mắc xin bạn đọc gửi thư về Văn phòng - BHXH tỉnh Long An, số 135 Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An hoặc email: ptchcbhxhla@gmail.com.
Chia sẻ bài viết