Tiếng Việt | English

13/09/2019 - 08:47

Coi thường tính mạng chính mình

Tai nạn giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỗi gia đình và xã hội. Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thì phần nhiều do người tham gia giao thông không chấp hành các quy định của pháp luật, chủ quan, coi thường tính mạng của chính mình.

Không đội nón bảo hiểm 

Bất chấp tín hiệu đèn giao thông

Mối nguy chực chờ

Ngang nhiên chạy ngược chiều

Coi thường tính mạng chính mình

Kim Khánh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết