Tiếng Việt | English

12/01/2018 - 14:41

Còn khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 11/01/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra kết quả triển khai sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) và kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Hiện nay, khó khăn chung trong ƯDCNC vào sản xuất nông nghiệp là người dân chưa mạnh dạn tham gia. Một số nơi, nông dân còn quen sạ mật độ dày (100kg/ha), chưa quen cấy và sử dụng phân bón hữu cơ sinh học. Công tác tuyên truyền chưa sâu, rộng; địa phương có kế hoạch đầu tư trạm bơm điện để phục vụ chương trình nhưng thiếu hệ thống lưới điện 3 pha; hầu hết doanh nghiệp trước đây tham gia liên kết sản xuất đến nay không còn mặn mà trong liên kết với nông dân; định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình, đầu tư trạm bơm điện còn thấp so với kinh phí thực hiện theo thực tế;...

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Tân Hưng

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Tân Hưng

Tuy còn không ít khó khăn nhưng việc thực hiện các mô hình sản xuất ƯDCNC bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Vụ Đông Xuân 2016-2017 và Thu Đông 2017, Tân Hưng thực hiện 2 mô hình với 100ha lúa sản xuất CNC đạt lợi nhuận từ 27-31 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình 10 triệu đồng/ha. Trước hiệu quả đó, vụ Đông Xuân 2017-2018, huyện tiếp tục triển khai thực hiện 5 mô hình, mỗi mô hình 50ha và nhân rộng 4 mô hình (tỉnh thực hiện 3, huyện thực hiện 1 mô hình) với tổng diện tích 460ha. Bên cạnh đó, huyện chủ động đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dự kiến trong năm 2018, huyện kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng 21 công trình thủy lợi với tổng kinh phí gần 83 tỉ  đồng.

Còn tại huyện Vĩnh Hưng, vụ Hè Thu 2017 thực hiện 1 mô hình với 50ha. Vụ Đông Xuân 2017-2018, thực hiện 5 mô hình (tỉnh thực hiện 2, huyện thực hiện 3 mô hình) với tổng diện tích 250ha. Mục tiêu trong năm 2018 sẽ nhân rộng mô hình nhằm đạt trên 1.400ha sản xuất lúa ƯDCNC. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ huyện thi công 5 công trình phục vụ sản xuất lúa ƯDCNC với tổng kinh phí 1,9 tỉ đồng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng ghi nhận kết quả thực hiện sản xuất nông nghiệp ƯDCNC tại địa phương. Đồng thời, ông chỉ đạo tất cả đơn vị, phòng, ban trực thuộc sở phối hợp các huyện thực hiện tốt nhiệm vụ: Tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả; phối hợp xây dựng bản đồ sản xuất, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hiệu quả để nâng cao đời sống người dân./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết