Tiếng Việt | English

21/06/2018 - 14:51

Còn nhiều bến khách ngang sông hoạt động không phép

Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa (ĐTNĐ), từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị này phát hiện còn 13 bến khách ngang sông không có giấy phép hoạt động.

Công vụ viên cấp áo phao cho bến khách ngang sông

Công vụ viên cấp áo phao cho bến khách ngang sông

Tổng số bến thủy nội địa (cảng và bến bốc xếp hàng hóa) trên địa bàn tỉnh do Cảng vụ ĐTNĐ Long An quản lý là 359 bến, gồm 252 bến do Trung ương giao và 77 bến địa phương quản lý theo thẩm quyền. Qua kiểm tra, cảng vụ phát hiện 30 bến thủy nội địa hoạt động không giấy phép.

Cảng vụ còn quản lý 136 bến khách ngang sông (còn gọi bến đò ngang), trong đó có 13 bến không có giấy phép hoạt động. Qua kiểm tra, phát hiện 50 bến thủy nội địa và 29 bến khách ngang sông hết hạn hoạt động.

Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ - Đinh Công Khanh cho biết: “Cảng vụ hướng dẫn các chủ bến hoạt động không phép, hết phép nhanh chóng hoàn tất thủ tục để được cấp phép, trong đó chú trọng các điều kiện bảo đảm an toàn, nhất là với các bến khách ngang sông. 6 tháng đầu năm 2018, cảng vụ trình Sở Giao thông Vận tải cấp 147 giấy phép hoạt động cho các cảng, bến thủy và bến khách ngang sông hoạt động”.

Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ, cảng vụ kịp thời thông báo việc hạn chế luồng, tuyến của Chi cục ĐTNĐ phía Nam đến chủ phương tiện và người lái phương tiện; thực hiện việc thu phí, lệ phí các phương tiện ĐTNĐ ra vào các cảng, bến. Doanh thu đạt gần 90 triệu đồng.

Cảng vụ phối hợp các địa phương, đơn vị, trường học tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ; tập trung tuyên truyền đến học sinh các huyện: Vĩnh Hưng, Tân Hưng và Thạnh Hóa. Qua mỗi đợt tuyên truyền còn lồng ghép phát áo phao, cặp phao, dụng cụ nổi cầm tay cho chủ bến và học sinh./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết