Tiếng Việt | English

10/01/2020 - 19:55

Công an Long An và Ty Công an Svay Rieng hợp tác giữ vững an ninh, trật tự biên giới

Ngày 10/01, Công an tỉnh Long An - Việt Nam và Ty Công an tỉnh Svay Rieng - Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị lần thứ 15 về hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự biên giới 6 tháng cuối năm 2019.

Công an tỉnh Long An và Ty Công an tỉnh Svay Rieng ký kết hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự biên giới trong 6 tháng đầu năm 2020

Sau Hội nghị ký kết hợp tác lần thứ 14, Công an 2 tỉnh chủ động triển khai nội dung hợp tác đến lực lượng Công an các cấp thực hiện. Các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp huyện thuộc Công an 2 tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nội dung hợp tác phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới có hiệu quả, bảo đảm duy trì và thực hiện tốt các cuộc họp song phương định kỳ, đột xuất, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Công an tỉnh thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Do vậy, người dân 2 bên biên giới hỗ trợ lực lượng Công an giải quyết nhiều vụ, việc có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới,...; phát huy hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm giữa Công an 2 tỉnh Long An - Svay Rieng, góp phần đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Từ đó, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 bên tiếp tục được củng cố, giữ vững ổn định và phát triển./.

Thúy Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết