Tiếng Việt | English

22/03/2020 - 14:21

Công bố quyết định thành lập Công an thị trấn Bình Phong Thạnh

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An công bố Quyết định thành lập Công an thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Điều động cán bộ, chiến sĩ đến nhận nhiệm vụ tại Công an thị trấn Bình Phong Thạnh

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh quyết định điều động 5 cán bộ chiến sĩ đến nhận nhiệm vụ công tác tại Công an thị trấn Bình Phong Thạnh.

Đại tá Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an thị trấn Bình Phong Thạnh tập trung thực hiện giữ gìn an ninh, trật tự, chủ động phối hợp phòng tổ chức cán bộ ổn định nhân sự của các bộ phận, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ.

Việc thành lập Công an thị trấn Bình Phong Thạnh với mô hình Công an chính quy nhằm tăng cường thêm lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Thị trấn Bình Phong Thạnh được thành lập vào ngày 01/01/2020, có diện tích 46,25km2, với trên 5.700 nhân khẩu. Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Long An kiến nghị, đề xuất thành lập Công an thị trấn Bình Phong Thạnh. Ngày 25/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định về việc thành lập Công an thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An./.

Đức

Chia sẻ bài viết