Tiếng Việt | English

08/01/2019 - 18:37

Công đoàn ngành Y tế Long An quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên

Ngày 08/01, Công đoàn (CĐ) ngành Y tế Long An tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh – Hồ Văn Xuân, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Long An – bác sĩ Huỳnh Minh Phúc đến dự.

Khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Đến nay, toàn ngành có 5.820 đoàn viên (trong đó có 4.023 nữ) trực thuộc 34 CĐ cơ sở. CĐ ngành thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ: Tham gia cùng lãnh đạo đơn vị thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ), thường xuyên theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn CĐ cơ sở hoạt động, tổ chức thành công các phong trào.

Năm qua, CĐ ngành Y tế tỉnh tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. 100% tổ chức CĐ phối hợp chính quyền tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên bị ốm đau, tai nạn, tặng quà tết, nghỉ hưu, gia đình đoàn viên gặp hoạn nạn (đoàn viên: 533 lượt với số tiền trên 270 triệu đồng; gia đình đoàn viên: 281 lượt với số tiền trên 249 triệu đồng); tặng quà cho 6 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 13 triệu đồng). Đồng thời, tổ chức góp vốn xoay vòng cho 1.592 đoàn viên.  

Trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Thông qua Quỹ Mái ấm Công đoàn, CĐ ngành xét tặng 3 mái ấm cho đoàn viên (huyện Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng và TP.Tân An) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ CĐ phối hợp Đảng ủy ngành Y tế huy động các nguồn lực tài chính và thực hiện tốt xã hội hóa trong tổ chức các họat động chăm lo cho CBCCVC-NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 54 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức vận động quyên góp hỗ trợ nhân dân Lào và CBCCVC-NLĐ ngành Y tế bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ năm 2018 (có 23 đơn vị tham gia với số tiền trên 430 triệu đồng).

Ngoài ra, CĐ ngành Y tế tỉnh còn tích cực thực hiện cuộc vận động đóng góp các hoạt động từ thiện - xã hội. Cụ thể như đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng trên 203 triệu đồng; quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 435 triệu đồng; quỹ Vì người nghèo gần 350 triệu đồng; phụng dưỡng 13 Mẹ Việt Nam Anh hùng; hiến 392 đơn vị máu. 

Năm 2019, CĐ ngành y tế tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động; tăng cường công tác phát triển đoàn viên đi đôi với việc quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên; tổ chức các đợt thi đua ngắn ngày, dài ngày chào mừng các ngày kỷ niệm của ngành; nâng cao vai trò công tác nữ công;…

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh – Hồ Văn Xuân đề nghị: “Thời gian tới, CĐ ngành Y tế cần tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống đoàn viên, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của CBCCVC-NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”,…Qua đó, góp phần thiết thực chăm lo đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, đoàn kết giữa đoàn viên công đoàn”.

Dịp này, CĐ ngành Y tế tỉnh khen thưởng 11 tập thể và 99 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh./.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết